เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
23 กรกฏาคม 2563 286ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
159 ดาวน์โหลด
2 ตารางเรียนป1-ม3 ปี1.2562
22 พฤษภาคม 2562 415ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
223 ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม-การป้องกันการทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 414ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
570 ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรต้านทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 465ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
177 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 542ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
252 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์