เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
23 กรกฏาคม 2563 8ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ดาวน์โหลด
2 ตารางเรียนป1-ม3 ปี1.2562
22 พฤษภาคม 2562 135ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
79 ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม-การป้องกันการทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 135ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
263 ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรต้านทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 147ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 153ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
94 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook