เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ตารางเรียนป1-ม3 ปี1.2562
22 พฤษภาคม 2562 81ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม-การป้องกันการทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 55ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
110 ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรต้านทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 93ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 97ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
75 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook