เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
23 กรกฏาคม 2563 191ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105 ดาวน์โหลด
2 ตารางเรียนป1-ม3 ปี1.2562
22 พฤษภาคม 2562 327ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
176 ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม-การป้องกันการทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 326ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
489 ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรต้านทุจริต
22 พฤษภาคม 2562 374ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
137 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 420ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
198 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์