ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ปุจจฉิม ม.3
27 มีนาคม 2563- 27 มีนาคม 2563 12
2 ส่งคะแนนทุกชั้น
25 มีนาคม 2563- 25 มีนาคม 2563 9
3 ส่งคะแนน ป.6 ม.3
23 มีนาคม 2563- 23 มีนาคม 2563 11
4 สอบปลายภาค
17 มีนาคม 2563- 18 มีนาคม 2563 10
5 สอบมาตรฐานปลายปี
5 มีนาคม 2563- 5 มีนาคม 2563 10
6 สอบ NT ป.3
4 มีนาคม 2563- 4 มีนาคม 2563 11
7 เข้าค่ายพักแรม
14 กุมภาพันธ์ 2563- 15 กุมภาพันธ์ 2563 13
โรงเรียนบ้านระโยง
8 นำนักเรียนปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
7 กุมภาพันธ์ 2563- 8 กุมภาพันธ์ 2563 16
วัดบ้านจำนรรจ์
9 ป.6 ม.3 สอบ O-Net
1 กุมภาพันธ์ 2563- 2 กุมภาพันธ์ 2563 19
10 กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2563- 16 มกราคม 2563 24
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563- 11 มกราคม 2563 17
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10 มกราคม 2563- 10 มกราคม 2563 15
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
13 การแข่งขันกีฬา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
25 ธันวาคม 2562- 27 ธันวาคม 2562 17
14 การแข่งขันกีฬากลุ่มภูกระจาน
17 ธันวาคม 2562- 19 ธันวาคม 2562 19
15 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
12 ธันวาคม 2562- 14 ธันวาคม 2562 28
16 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทัศนศึกษา
9 ธันวาคม 2562- 9 ธันวาคม 2562 18
17 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562- 4 ธันวาคม 2562 17
18 สอบธรรมศึกษา
29 พฤศจิกายน 2562- 29 พฤศจิกายน 2562 17
19 สอบ O NET
2 กุมภาพันธ์ 2562- 3 กุมภาพันธ์ 2562 82
20 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
12 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 96
21 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
5 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 98
22 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 106
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
23 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
4 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 90
24 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
13 กันยายน 2561- 14 กันยายน 2561 101
โรงเรียนบ้านจานทองกวาวและโรงเรียนตาลอย-หนองคัน
25 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 สิงหาคม 2561- 12 สิงหาคม 2561 97
26 แห่เทียนเข้าพรรษา
26 กรกฏาคม 2561- 26 กรกฏาคม 2561 84
27 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
25 กรกฏาคม 2561- 25 กรกฏาคม 2561 93
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
28 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2561- 26 มิถุนายน 2561 89
29 พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 95
หอประชุมโรงเรียน


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook