ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 สอบ O NET
2 กุมภาพันธ์ 2562- 3 กุมภาพันธ์ 2562 42
2 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
12 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 61
3 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
5 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 57
4 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 56
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
5 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
4 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 56
6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
13 กันยายน 2561- 14 กันยายน 2561 59
โรงเรียนบ้านจานทองกวาวและโรงเรียนตาลอย-หนองคัน
7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 สิงหาคม 2561- 12 สิงหาคม 2561 60
8 แห่เทียนเข้าพรรษา
26 กรกฏาคม 2561- 26 กรกฏาคม 2561 51
9 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
25 กรกฏาคม 2561- 25 กรกฏาคม 2561 53
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
10 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2561- 26 มิถุนายน 2561 55
11 พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 57
หอประชุมโรงเรียน


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook