ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ป.3 ปี 2561 เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก้าวกระโดด (Fast track)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 อ่านแล้ว : 119
ชื่อผลงาน :การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ป.3 ปี 2561 เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดกว่าระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 อ่านแล้ว : 113
ชื่อผลงาน :ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net ) ปีการศึกดษา 2561 ม.3 คะแนนเฉลี่ยแบบก้าวกระโดด (Fast track)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 อ่านแล้ว : 125
ชื่อผลงาน :รางชนะเลิศตะกร้อคู่ กีฬา สพป ศรีสะเกษ เขต
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุวนันท์ พึ่งพิง ด.ญ.ศศิธร สอนจิตร
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 อ่านแล้ว : 141


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook